Slide – Home

Home

8 grudnia , 2018|

Zgodnie z postanowieniami kardynała Andersa Arboreliusa od niedzieli, 19 kwietnia 2020 r.:

1. Zostaje wznowione odprawianie Mszy św. w Misji Polskiej będą one odprawiane według dotychczasowego porządku.

2. Podczas odprawiania Eucharystii musimy dostosować się do prawa państwowego, dlatego też we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej jak 50 osób.

3. Prosimy, aby od udziału w Liturgiach powstrzymały się osoby w podeszłym wieku, osoby, które mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), osoby z poważnymi przewlekłymi chorobami i o zwiększonym ryzyku ciężkiego przebiegu zakażenia coronawirusem.

4. Podczas zgromadzenia w kościele należy zachować odstęp od innych osób nie mniejszy niż 2 metry.

5. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami biskupa ordynariusza, Komunia święta podczas Mszy św. będzie rozdawana wyłącznie na rękę.

6. Katecheza dla dzieci i młodzieży, kurs przedmałżeński, krąg biblijny i spotkania Polska Unga katolikier w dalszym ciągu pozostają zawieszone.