Dla dzieci i młodzieży

Terminy katechez 2022

Terminy katechez dla grupy z Angered. Katechezy rozpoczynają się o godz.11.00

5.02, 19.02
5.03, 19.03
2.04, 30.04
14.05, 28.05

Terminy katechez dla grupy z Hisingen. Katechezy rozpoczynają się o godz.14.30, tymczasowo w kościele w Angered

6.02, 20.02
6.03, 21.03
3.04,
1.05, 15.05, 29.05