Dla dzieci i młodzieży

Katechezy dla dzieci i młodzieży odbywają się w soboty nieparzystych tygodni o godz. 11.00 w kościele w Angered (Titteridammstigen 4)

Terminy katechez 2018/19
1.09; 15.09; 29.09
13.10; 27.10
10.11; 24.11
8.12
5.01; 19.01
2.02; 16.02
2.03; 16.03; 30.03
13.04; 27.04
11.05; 25.05