Kalendarz 2021

W okresie letnim porządek Mszy św. jest następujący:

Sobota
godz. 19.30 – Heden

Niedziela
godz. 9.00 – Hisingen
godz. 13.00 Heden
godz. 18.00 Angered

Pierwsza katecheza dla dzieci i młodzieży w Angered – 4 września o godz. 11.00